On On Hotel โรงแรมแห่งแรกบนเกาะภูเก็ต

โรงแรมออนออน หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ The memory at On On Hotel เป็นโรงแรมแห่งแรกของเกาะภูเก็ต ตั้งแต่ในปี 2470 เดิมมีชื่อเป็นภาษาจีนที่ชาวเมืองภูเก็ตรู้จักกันดีว่า “โรงแรม อัน อัน” ซึ่งเป็นภาษาจีนมีความหมายว่า “ความสุขสำหรับผู้มาเยือน” ต่อมาเมืองภูเก็ตมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติค่อนข้างมาก จึงเขียนชื่อโรงแรม เป็นภาษอังกฤษว่า On On Hotel และเขียนเป็นภาษาไทยว่า โรงแรม ออน ออน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

OnOnhotel ในภูเก็ต
รูปจาก Booking.com
โรงแรมแห่งแรกในภูเก็ต
รูปจาก Booking.com

โรงแรมออนออนแห่งนี้ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักเดินทางทั่วโลกเป็นที่พักพิงของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เปิดให้บริการห้องพักตั้งแต่สมัยที่ราคาห้อง เพียงคืนละ 80 สตางค์ มีจุดเด่นอยู่ที่ความเรียบง่ายในอดีต เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่มาเยือนได้ย้อนกลับไปสู่ยุคทอง แห่งการทำเหมืองแร่ของภูเก็ตอย่างแท้จริง

รูปแบบสถาปัตยกรรมของ The Memory at On On Hotel มีลักษณะคล้ายที่อยู่อาศัยของคนภูเก็ตในสมัยก่อนเป็นตัวอาคาร ตึกแถวที่สร้าง ในสไตล์ชิโน-โปรตุกีส มีความสูง 2 ชั้น ขนานไปตามสองข้างถนน

ภายในอาคารมักมีฉิ่มแจ้ หรือบ่อน้ำบาดาลหนึ่งบ่อและเจาะช่อง ให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าอาคารทำให้ ตึกแถวในภูเก็ตจึงเย็นสบาย ส่วนที่ชั้นสองเป็นห้องนอนหน้าตึกแถวมีทาง เดินเท้า ทำเป็นช่องซุ้มโค้งเชื่อมกันไปตลอด ทั้งแนวตึกแถว เรียกว่า อาเขต (มาจากคำว่า arcade) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโบสถ์ฝรั่งของชาวโปรตุเกส หรือในภาษาจีนฮกเกี้ยน เรียกกันว่า หง่อคาขี่ โดยมีชั้นบนยื่นล้ำ ออกมา เป็น หลังคากันแดดกันฝนซึ่งตกเกือบตลอดปี นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับ สภาพภูมิอากาศอีกทั้งยัง แสดง ให้เห็นถึงความเอื้ออาทร ของเจ้าของบ้านกับผู้สัญจร ที่ชั้นสองด้านหน้าอาคารเน้นการ เจาะช่องหน้าต่างเป็น ซุ้มโค้งคูหาละสามช่อง ขนาบข้างด้วยเสาแบบกรีก และโรมัน บนพื้นผนังตกแต่งด้วยลายปูนปั้นทั้งแบบจีน และ ตะวันตก ผสมกันอย่างลงตัว

รูปจาก Booking.com

ข้อมูลจาก www.thememoryhotel.com